/Lista på kriser – Krisberedskap del 2

Lista på kriser – Krisberedskap del 2

Vi fortsätter vår serie om grunderna till krisberedskap, om förberedelse inför olika kriser och olyckor. Vi kommer titta på vilka krissituationerna som finns och vad dessa innebär. Order kris betyder en negativ situation som är svår att lösa och som innebär många problem eller mycket lidande. Du kan läsa mer om olika kriser på Krisinformation.se.

Strömavbrott

Kriser - StrömavbrottEtt vanligt strömavbrott kanske inte är en allvarlig krissituation, men blir det ett långvarigt avbrott märker vi snabbt hur sårbara vi är. Det moderna samhället är idag helt uppbyggt på elektricitet och utan el slutar det mesta att fungera, speciellt värme och vatten som är de viktigaste delarna vi behöver för vår överlevnad. Det varierar såklart på var du bor och vilka förutsättningar det finns där. Bor du i en stad är du troligen beroende av el till 100% men samtidigt finns det där bättre samhällsberedskap än till exempel ute på landet. De flesta på landet har redan en högre nivå av förberedelse, till exempel med en egen vedspis eller kamin och en egen brunn. Det gäller dock att den egna brunnen inte är helt beroende av en elektrisk pump.

Lösning:

Du behöver inte ha ett eget elkraftverk för kortare strömavbrott, det räcker att du ser till att ha backup vad gäller vatten och värme enligt punkterna nedan. Är du dock orolig över att vara utan el en längre period behöver du hitta ett sätt att generera el eller helt enkelt kunna leva utan el som vi gjorde förr.

Läs mer om strömavbrott i del 3 ”Strömavbrott – Krisberedskap del 3”.

Hot mot dricksvatten

Kriser - Hot mot dricksvattenVi läser emellanåt om hur dricksvattnet blir förorenat eller på annat sätt inte går att dricka. Normalt är samhällsberedskapen god och vattentankar med rent vatten körs ut till de drabbade områdena. Det kan dröja innan du får vatten beroende på hur snabbt beredskapen kan sättas in och inga andra hinder finns, som till exempel naturkatastrofer. Vi har ovan nämnt att strömavbrott ofta leder till att vattnet försvinner, skulle det vara ett större och längre avbrott blir det snabbt problem. Samhällsberedskapen är ofta inte planerad utifrån ett större scenario och utsatta grupper prioriteras i första hand vilket gör att du kan få vänta länge.

Lösning:

Ha alltid vatten för att klara dig några dagar vid kortare avbrott. Bor du i mer utsatta områden eller vill vara mer förberedd planera att ha vatten för minst 7 dagar. En tumregel är att ha 5 liter vatten per person och dygn. Är du orolig över att vara utan vatten en längre tid behöver du se över hur du kan rena vatten. Mer om vattenförvaring och rening kommer i ett senare inlägg.

Värmeavbrott

Kriser - VärmeavbrottDe flesta värmekällor är beroende av el vilket innebär att de försvinner i samband med ett strömavbrott, precis som dricksvattnet. Det är viktigt att inte förlita sig på bara en värmekälla. Även vid ett kortare avbrott kan det snabbt bli allvarligt, speciellt under en kall vinter med små barn. Ett värmeavbrott kan variera mycket beroende på var du bor. I ett äldre hus med dålig isolering blir det snabbt kallt men oftast har man där en vedspis eller annan sekundär värmekälla. Med färre ytterväggar mot kylan som till exempel i en lägenhet eller radhus hålls värmen bättre, men oftast har du där inte en naturlig sekundär värmekälla.

Lösning:

För kortare avbrott räcker det ofta med lite extra kläder och ett gäng värmeljus. Passa på att kramas lite extra för att hålla värmen. Vid längre avbrott rekommenderas att ha en extra värmekälla som kan värma upp minst ett rum under en längre tid. I en villa är det smidigt med en kamin, det ger även en stor mysfaktor. En vedspis är också praktisk och ger dig samtidigt möjlighet att laga mat. I en lägenhet eller radhus kan du istället satsa på en fotogenvärmare, tänk dock på att ha god ventilation. Utse ett ”krisrum” som blir det rum du värmer upp. För att få extra isolering kan du slå upp ett tält och se till att ha filtar och sovsäckar för natten.

Våldsamt inbrott

Kriser - Våldsamt inbrottInbrott klassas normalt inte som en kris likvärdig med vad vi går igenom här men det är viktigt att beakta ett möjligt inbrott i din bostad, speciellt om det sker av en våldsam gärningsman. Vanligaste tankarna om inbrott är troligen om du själv befinner dig i bostaden när inbrottet begås. 99% av alla inbrottstjuvar skulle med högsta sannolikhet lägga benen på ryggen om någon är hemma. Det kan dock vara bra att tänka igenom hur du skulle agera om du möter en våldsam person. I krissituationer händer det att människor passar på att plundra för egen vinning. Även vid brist på mat höjs ribban för hur långt människor är beredda att gå för att överleva.

Lösning:

Det allra viktigaste är att följa svensk lag. Vi har rätt till visst självförsvar eller nödvärn som det kallas i lagtexten. Det är dock många villkor som ska uppfyllas för att du skall få ta till nödvärn. För inbrott i bostad bör du förebygga så gott det går, men skulle ett våldsamt inbrott ske är det bra att ha planerat en flyktväg, bättre fly än illa fäkta. Skulle du dock behöva fäktas är kunskap inom kampsport såklart en fördel. I första hand bör du dock försöka skrämma iväg angriparen. Det kommer ett mer ingående inlägg om självförsvar med vad du får och inte får göra samt vilka olika tillhyggen som är tillåtet.

Brand i bostad

Kriser - Brand i bostadEn brand i ditt hem är ett otäckt scenario som du förhoppningsvis inte ska behöva uppleva. Det gäller dock att vara förberedd även här. Har du familj med små barn kan det vara klokt att tänka igenom hur ni skall agera, till exempel vem hämtar vilket barn och var tar ni vägen. Detta är troligen den vanligaste typen av kris jämfört med de andra, men också den som kan vara enklast att förebygga genom att brandsäkra ditt hem. Mer om detta finns att läsa på Brandskyddsföreningen.

Lösning:

Det viktigaste är att ha brandvarnare och se till att dessa fungerar. Minst en brandvarnare per våningsplan och gärna i anslutning till era sovrum. Ha även en brandsläckare för mindre bränder för att snabbt få dessa under kontroll. Öva gärna utrymning och utse vem som gör vad. Prova att krypa ut ur huset för att undvika eventuell rök och se till att ha minst två möjliga utrymningsvägar. Bestäm även en återsamlingsplats utomhus där ni snabbt kan räkna in familjen. Glöm inte i vilken ordning du bör agera; Rädda, Varna, Larma och Släck.

Naturkatastrof

Kriser - NaturkatastrofHittills har vi tittat på krisscenarion och händelser som påverkar dig i ditt hem. Vid naturkatastrofer kan strömavbrott med följande konsekvenser enligt ovan vara vanligt. Det gäller dock att vara förberedd på att lämna ditt hem om det behövs. I städer är du normalt mer skyddad mot naturkatastrofernas direkta verkan men ute på landsbygden kan skogsbränder och orkaner vara ett vanligare hot mot ditt hem. Även om vi i Sverige har få katastrofer jämfört med utomlands bör vi förbereda oss på de som kan vara möjligt i vår geografiska närhet. Bor du vid havet eller nära vatten bör du till exempel beakta översvämningar och så vidare.

Lösning:

Du bör ha en plan för att kunna lämna ditt hem snabbt. Tänk dig att du har 5 minuter innan du måste ge dig av, kan du snabbt få med dig det du behöver? Inom prepper-kretsar kallas det att ha förberett en Bug-Out-Bag (BOB), alltså en väska med det nödvändigaste för att överleva. Vid en lokal naturkatastrof behöver du kanske inte en väska med prylar för att överleva i skogen. Det handlar mer om personliga och värdefulla saker du inte vill förlora, t.ex. foton, värdesaker med mera.

Smittor och epidemier

Kriser - Smittor och epidimierSmittor och epidemier kan vara det svåraste att förbereda sig på eftersom dessa kan komma på många olika sätt. I västvärldens moderna samhälle är det relativt ovanligt med allvarliga smittsamma sjukdomar och WHO (World Health Organization) anses vara duktiga på att få kontroll på smittor i utvecklingsländer. Största hotet ligger troligen i någon form av snabbt spridande virus där vi inte kan lyckas begränsa smittspridningen och som har en allvarlig, och i värsta fall dödlig utgång.

Lösning:

Vid en smitta som sprids via människor är det viktigt med hygien. Många enklare smittor kan enkelt undvikas genom att tvätta händerna mellan möjliga exponeringar. Vid allvarligare smittor med oviss smittspridning är det säkraste att undvika människor i så stor utsträckning som möjligt, i alla fall tills mer information om smittan upptäckts. Att ha en avlägsen plats att ta sin tillflykt till kallas av preppers för en Bug-Out-Location (BOL). Det är en säkrare plats med de förnödenheter som kan behövas för ditt ändamål. Precis som med alla förberedelser kan din tillflyktsort anpassas utifrån olika scenarion.

Terrorism

Vi har sett en ökning av terrordåd de senaste åren och hela poängen med terrorism är att man inte skall kunna vara förberedd. Terrorister vill åstadkomma så stor skada som möjligt och oftast slår de till mot större folksamlingar eller evenemang.

Lösning:

Du kan inte skydda dig mot terrorism fullt ut om du inte vill flytta ut i skogen och isolera dig från omgivningen. Du kan dock försöka undvika större folksamlingar och uppenbara mål för terrorism, men samtidigt kan du inte sluta leva. Du kan se till att alltid ha med dig en så kallad Every-Day-Carry (EDC). Det är praktiska saker du alltid bär med dig i vardagen. Det kan vara allt ifrån ett litet första-hjälpen-kit till verktyg för att krossa glas eller på annat sätt hjälpa dig i en krissituation.

Kärnkraftsolyckor

Det klassiska scenariot med kärnvapenkrig som början på jordens undergång är känt men även kärnkraftsolyckor kan ställa till det rejält för mänskligheten. Även om många kärnkraftverk anses som säkra så är det ofta i kombination med andra katastrofer som det kan gå riktigt illa. Till exempel Fukushima i Japan där en jordbävning följt av en Tsunami fick kärnkraftverket att explodera och radioaktivt ämne läcka ut.

Lösning:

Vid en kärnteknisk olycka gäller det att ta skydd inomhus och stänga ventilationer så ingen förorenad luft kommer in. Vid radioaktiv strålning kan du även ta jodtabletter som skyddar kroppen. I Sverige är det än så länge ovanligt att privatpersoner bygger egna bunkrar, men i USA där preppers är mer extrema är kärnvapenbunkrar en het marknad.

Kommunikationsstörningar

I dagens uppkopplade samhälle anser många det vara en kris om internet försvinner. Det skulle troligen inte gå någon direkt fysisk nöd på oss men mentalt kan det påverka våra liv märkbart. Kommunikationsstörningar uppstår ofta i samband med andra krisscenarion som till exempel strömavbrott. Det är viktigt att kunna utvärdera krisen för att veta hur man bör agera och därför är informationen viktig.

Lösning:

Vid ett lokalt avbrott i kommunikationen är det oftast inget att oroa sig för. Så länge du kan larma 112 eller på annat sätt kalla på hjälp om något skulle hände. Vid större och längre störningar och framför allt i samband med andra kriser är det avgörande att kunna inhämta information för att bedöma läget. Vid avbrott i våra vanliga kommunikationskanaler skall Sveriges Radio P4 fungera som informationskanal för allmänheten. Det är därför viktigt att du har en batteriradio som fungerar. Gärna en modell med vev och solceller för att kunna ladda upp den även vid långa avbrott.

Andra typer av kriser

Hittills har vi tittat på mer konkreta kriser som påverkar våra liv rent fysiskt, men vi kan ju även uppleva personliga kriser. En personlig kris kan vara minst lika allvarlig som ett livshotande situation, dock beror det helt och hållet på personen i fråga som upplever krisen. Detta faller inom området psykologi och är inget som vi kommer gå in djupare på i denna serie av inlägg. Även ekonomiska kriser har en relativt stor sannolikhet att inträffa, men även dessa är inte direkt skadliga fysiskt. Dock kan en ekonomisk kris vara startskottet till flera andra allvarligare kriser. När pengar är inblandade kan människan gå väldigt långt för att få som hon vill.

Av |2018-03-04T10:59:20+00:0012 februari 2018|Kategorier: Krisberedskap|0 kommentarer

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.